Gói cước

0

VNĐ/Block/tháng

 • 30.000 ký tự
 • Giọng đọc cơ bản
 • Giọng đọc nâng cao
 • Tốc độ chuyển đổi: Thấp
 • 500 Ký tự tối đa / lần
 • Giới hạn số lần chuyển đổi / ngày
 • Giới hạn thời gian sử dụng
 • Tuỳ chỉnh từng câu
 • Chuyển đổi từ URL
 • Hỗ trợ kỹ thuật

0

VNĐ/Block/7 ngày

 • 10.000 ký tự
 • Giọng đọc cơ bản
 • Giọng đọc nâng cao
 • Tốc độ chuyển đổi: Thấp
 • 5000 Ký tự tối đa / lần
 • Giới hạn số lần chuyển đổi / ngày
 • Giới hạn thời gian sử dụng
 • Tuỳ chỉnh từng câu
 • Chuyển đổi từ URL
 • Hỗ trợ kỹ thuật

785.000

VNĐ/Block/tháng

 • 1.500.000 ký tự
 • Giọng đọc cơ bản
 • Giọng đọc nâng cao
 • Tốc độ chuyển đổi:
  -Nhanh (giọng cơ bản)
  -Trung bình (giọng nâng cao)
 • 5000 Ký tự tối đa / lần
 • Giới hạn số lần chuyển đổi / ngày
 • Giới hạn thời gian sử dụng
 • Tuỳ chỉnh từng câu
 • Chuyển đổi từ URL
 • Hỗ trợ kỹ thuật

Liên hệ

 

 • Số lượng ký tự: Liên hệ
 • Giọng đọc cơ bản
 • Giọng đọc nâng cao
 • Tốc độ chuyển đổi:
  -Nhanh (giọng cơ bản)
  -Trung bình (giọng nâng cao)
 • 5000 Ký tự tối đa / lần
 • Giới hạn số lần chuyển đổi / ngày
 • Giới hạn thời gian sử dụng
 • Tuỳ chỉnh từng câu
 • Chuyển đổi từ URL
 • Hỗ trợ kỹ thuật

• Giá cước đã bao gồm thuế VAT

• Số ký tự chỉ được sử dụng trong 01 tháng, sản lượng không dùng hết không được cộng dồn vào tháng kế tiếp.

0

VNĐ/Block/tháng

 • 30 phút sử dụng
 • Chuyển đổi file âm thanh có dung lượng nhỏ
 • Chuyển đổi file âm thanh có dung lượng lớn
 • Chuyển đổi streaming
 • Giới hạn thời gian sử dụng
 • Giới hạn số lần chuyển đổi / ngày
 • Tải 1 lần / file
 • Hỗ trợ kỹ thuật

0

VNĐ/Block/7 ngày

 • 60 phút sử dụng
 • Chuyển đổi file âm thanh có dung lượng nhỏ
 • Chuyển đổi file âm thanh có dung lượng lớn
 • Chuyển đổi streaming
 • Giới hạn thời gian sử dụng
 • Giới hạn số lần chuyển đổi / ngày
 • Tải 1 lần / file
 • Hỗ trợ kỹ thuật

2.330.000

VNĐ/Block/tháng

 • 3.000 phút sử dụng
 • Chuyển đổi file âm thanh có dung lượng nhỏ
 • Chuyển đổi file âm thanh có dung lượng lớn
 • Chuyển đổi streaming
 • Giới hạn thời gian sử dụng
 • Giới hạn số lần chuyển đổi / ngày
 • Không giới hạn lượt tải file
 • Hỗ trợ kỹ thuật

Liên hệ

 

 • Số phút sử dụng: Liên hệ
 • Chuyển đổi file âm thanh có dung lượng nhỏ
 • Chuyển đổi file âm thanh có dung lượng lớn
 • Chuyển đổi streaming
 • Thời gian sử dụng: Liên hệ
 • Giới hạn số lần chuyển đổi / ngày
 • Không giới hạn lượt tải file
 • Hỗ trợ kỹ thuật

• Giá cước đã bao gồm thuế VAT

• Số phút sử dụng chỉ được sử dụng trong 01 tháng, sản lượng không dùng hết không được cộng dồn vào tháng kế tiếp.

0

VNĐ/Block/tháng

 • 10 request
 • Giới hạn thời gian sử dụng
 • Giới hạn số lượng request sử dụng
 • Giới hạn số lượt gọi / ngày
 • Hỗ trợ kỹ thuật

0

VNĐ/Block/7 ngày

 • 100 request
 • Giới hạn thời gian sử dụng
 • Giới hạn số lượng request sử dụng
 • Giới hạn số lượt gọi / ngày
 • Hỗ trợ kỹ thuật

1.130.000

VNĐ/Block/tháng

 • 1.000 request
 • Giới hạn thời gian sử dụng
 • Giới hạn số lượng request sử dụng
 • Giới hạn số lượt gọi / ngày
 • Hỗ trợ kỹ thuật

Liên hệ

 

 • Số lượt request: Liên hệ
 • Thời gian sử dụng: Liên hệ
 • Số lượng request sử dụng: Liên hệ
 • Giới hạn số lượt gọi / ngày
 • Hỗ trợ kỹ thuật

• Giá cước đã bao gồm thuế VAT

• Số Request chỉ được sử dụng trong 01 tháng, sản lượng không dùng hết không được cộng dồn vào tháng kế tiếp.