Gói cước

Vui lòng liên hệ để nhận báo giá
Trial
Free 7 Ngày 10.000 ký tự
Ngữ điệu tự nhiên
14 Giọng đọc
5000 Ký tự tối đa/lần
Sử dụng trực tiếp
Base 1
785.000 VNĐ/Block/Tháng 1.500.000 ký tự
Ngữ điệu tự nhiên
14 Giọng đọc
5000 Ký tự tối đa/lần
Sử dụng trực tiếp Sử dụng qua api
Enterprise
Liên hệ
Ngữ điệu tự nhiên
14 Giọng đọc
Liên hệ
Liên hệ
*Lưu ý:
- Giá cước đã bao gồm thuế VAT
- Số ký tự chỉ được sử dụng trong 01 tháng, sản lượng không dùng hết không được cộng dồn vào tháng kế tiếp.
Trial
Free 7 Ngày
60 Phút sử dụng
Sử dụng trực tiếp
Base 1
2.330.000 VNĐ/Block/Tháng
3.000 Phút sử dụng
Sử dụng trực tiếp Sử dụng qua api
Enterprise
Tùy chọn
Liên hệ
Liên hệ
*Lưu ý:
- Giá cước đã bao gồm thuế VAT
- Số phút chỉ được sử dụng trong 01 tháng, sản lượng không dùng hết không được cộng dồn vào tháng kế tiếp.
Trial
Free 1 Tháng
100 Requets
Sử dụng qua api
Base 1
1.130.000 VNĐ/Tháng
1.000 Request
Sử dụng qua api
Enterprise
Tùy chọn
Liên hệ
Liên hệ
*Lưu ý:
- Giá cước đã bao gồm thuế VAT
- Số request chỉ được sử dụng trong 01 tháng, sản lượng không dùng hết không được cộng dồn vào tháng kế tiếp.