Service plan

Vui lòng liên hệ để nhận báo giá
Trial
Free 7 Days 10.000 characters
Natural intonation
14 Voice
5000 Maximum number of characters / 1 processing
Direct use
Base 1
785.000 VNĐ/Block/Year 1.500.000 characters
Natural intonation
14 Voice
5000 Maximum number of characters / 1 processing
Direct use Use with API
Enterprise
Contact
Natural intonation
14 Voice
Contact
Contact
*Lưu ý:
- Giá cước đã bao gồm thuế VAT
- Số ký tự chỉ được sử dụng trong 01 tháng, sản lượng không dùng hết không được cộng dồn vào tháng kế tiếp.
Trial
Free 7 Days
60 Minutes of use
Direct use
Base 1
2.330.000 VNĐ/Block/Year
3.000 Minutes of use
Direct use Use with API
Enterprise
Optional
Contact
Contact
*Lưu ý:
- Giá cước đã bao gồm thuế VAT
- Số phút chỉ được sử dụng trong 01 tháng, sản lượng không dùng hết không được cộng dồn vào tháng kế tiếp.
Trial
Free 1 Month
100 Requets
Use with API
Base 1
1.130.000 VNĐ/Month
1.000 Request
Use with API
Enterprise
Optional
Contact
Contact
*Lưu ý:
- Giá cước đã bao gồm thuế VAT
- Số request chỉ được sử dụng trong 01 tháng, sản lượng không dùng hết không được cộng dồn vào tháng kế tiếp.