Điều kiện giao dịch chung

1. Chính sách hoàn trả

VNPT không áp dụng chính sách hoàn trả trong trường hợp Quý khách hàng đã hoàn tất việc thanh toán hóa đơn mua sản phẩm/dịch vụ.
Trường hợp Quý khách hàng không thanh toán thành công, VNPT Smart Voice sẽ cùng với các đối tác Ví điện tử/Ngân hàng nhanh chóng hoàn tất thủ tục để hoàn tiền cho Quý khách.

2. Chính sách bảo hành/nâng cấp sản phẩm

 • Điều 1: Điều kiện bảo hành
 • VNPT tiến hành bảo hành miễn phí đối với những trường hợp phát sinh lỗi từ hệ thống VNPT Smart Voice.
 • Điều 2: Thời hạn bảo hành
 • Trong thời gian khách hàng sử dụng giải pháp VNPT Smart Voice
 • Điều 3: Từ chối bảo hành
 • VNPT có quyền từ chối bảo hành trong các trường hợp sau:
  • Lỗi phát sinh trong quá trình tích hợp dịch vụ và không phải do hệ thống VNPT Smart Voice.
  • Lỗi của chương trình khác, phần mềm hệ thống, phần mềm hệ điều hành, phần mềm mạng.
 • Điều 4: Phạm vi bảo hành
  • Miễn phí sửa chữa những lỗi phát sinh từ hệ thống VNPT Smart Voice.
  • Khi hệ thống VNPT Smart Voice được nâng cấp hoặc có tính năng mới hoặc theo chế độ chính sách mới từ nhà nước, VNPT Smart Voice sẽ thông báo cho Quý khách để cập nhật mà không ảnh hưởng tới thao tác của người dùng.

3. Nghĩa vụ của bên bán và bên mua

Nghĩa vụ của người bán:
 • Tư vấn, hướng dẫn tất cả các thông tin cụ thể liên quan đến sản phẩm/dịch vụ để bên mua hiểu và sử dụng dịch vụ.
 • Cung cấp sản phẩm/dịch vụ cho bên mua đúng thời hạn với số lượng đã thỏa thuận sau khi bên mua đã thanh toán đầy đủ cho bên bán.
 • Giải quyết các thắc mắc và những khó khăn trong quá trình sử dụng sản phẩm/dịch vụ.
 • Cung cấp các chứng từ, giấy tờ liên quan như hóa đơn, phiếu mua hàng, phiếu thu theo số lượng bên mua đã mua và thanh toán.
Nghĩa vụ của người mua:
 • Thực hiện đúng các quy định, quy trình liên quan tới dịch vụ do bên bán quy định.
 • Thanh toán đầy đủ cho bên bán số tiền theo đơn đặt hàng.
 • Cung cấp thông tin đầy đủ cho bên bán liên quan tới các giao dịch khi bên bán có yêu cầu.